สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 34,798 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงสีเก่า (ช่วงที่ 2) บ้านแหลมชัน ห
26 มี.ค. 58
219
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง
26 มี.ค. 58
212
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พังลา โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ จำนวน 2 โครงการ
26 มี.ค. 58
222
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พังลา โครงการต่อเติมหลังคาพร้อมปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พังลา
26 มี.ค. 58
222
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การแจ้งครอบครองงาช้างและการค้างาช้าง
26 มี.ค. 58
215
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ่อตรุ ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558
26 มี.ค. 58
148
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ พิธีลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายใต้ศูนย์กำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
26 มี.ค. 58
214
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ Road Show เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย
26 มี.ค. 58
136
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอุปกรณ์สิงโต จำนวน 3 รายการ
26 มี.ค. 58
132
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อดินลูกรัง จำนวน 2,000 ลบ.ม.
26 มี.ค. 58
135
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร ถ.สายบ้านเนินนิมิตร
26 มี.ค. 58
140
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ การจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคลองยา - บ้านไร่ หมู่ที่ 9
26 มี.ค. 58
128
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9
26 มี.ค. 58
130
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ่อตรุ สอราคาจ้างโครงการปรรับปรุงขยายท่อเมนเพื่อรองรับถนน ๔ เลน
26 มี.ค. 58
122
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญเที่ยวงานสงกรานต์ศรีสุดา ประจำปี 2558
26 มี.ค. 58
135

»ข้อมูลทั้งหมด 34,798 รายการ