สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 37,206 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ดีหลวง ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
3 ก.ค. 58
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านไร่ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจ้างทำแผนที่ด้วยระบบโปรแกรม Ltax Gis
3 ก.ค. 58
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ โรคมือ เท้า ปาก แนวทางเฝ้าระวังสำหรับศูนย์เด็กเล็ก
3 ก.ค. 58
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ โรคมือ เท้า ปาก ถามตอบ
3 ก.ค. 58
28
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.จะนะ โรคมือ เท้า ปาก ข่าวสารสำหรับประชาชน
3 ก.ค. 58
29
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
3 ก.ค. 58
39
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑)
3 ก.ค. 58
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.นาทวีนอก แจ้งราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงงาน
2 ก.ค. 58
275
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.น้ำขาว แจ้งประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง
2 ก.ค. 58
271
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง กำหนดการฉีดพ่นเคมี ulv
2 ก.ค. 58
282
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สงขลา ประกาศ รับสมัครการคัดเลือกเพื่อพิจารณรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารฯ
2 ก.ค. 58
294
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พังยาง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558
2 ก.ค. 58
325
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กระดังงา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศาลาลอยแพ ม.4
2 ก.ค. 58
260
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.กระดังงา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักอเนกประสงค์ ม.1
2 ก.ค. 58
190
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติให้ด
2 ก.ค. 58
206

»ข้อมูลทั้งหมด 37,206 รายการ