สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 55,150 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 1
27 ก.ค. 59
29
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ ขนาดไม่เล็กกว่า D6 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
27 ก.ค. 59
47
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางเหรียง ขอเชิญร่วมงาน "วันกินผักบางเหรียง" ประจำปี 2559
27 ก.ค. 59
43
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางเหรียง ขอเชิญร่วมงาน "วันกินผักบางเหรียง" ประจำปี 2559
27 ก.ค. 59
48
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
27 ก.ค. 59
39
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.คลองหรัง ประกาศอบต.คลองหรัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจเพิ่มเติมเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
27 ก.ค. 59
59
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.กระแสสินธุ์ สอบราคาโครงการก่อสร้างรางคอนกรีตดาดเสริมเหล็กเหมืองส่งน้ำสายคลองโหน ม.3
27 ก.ค. 59
23
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ขายทอดตลาด พัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
27 ก.ค. 59
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ ฝึกการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ
27 ก.ค. 59
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ในเขตตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
27 ก.ค. 59
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ในเขตตำบลบ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
27 ก.ค. 59
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประมูลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้าและรางระบายน้ำ เขต 2 จำนวน 12 โครงการ (กลุ่ม 1)
27 ก.ค. 59
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 2
27 ก.ค. 59
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559
27 ก.ค. 59
11
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
27 ก.ค. 59
7

»ข้อมูลทั้งหมด 55,150 รายการ