สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 35,510 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เชิญร่วมการประกวดนางสาวสมิหลา ประจำปี 2558
1 พ.ค. 58
1,754
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากบาง โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน
1 พ.ค. 58
1,818
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ปลักหนู การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปล
1 พ.ค. 58
1,910
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
1 พ.ค. 58
1,827
  ข่าวบริการผู้พิการ ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน
1 พ.ค. 58
1,800
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลพ
1 พ.ค. 58
623
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
1 พ.ค. 58
558
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปาดัง โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟทางคู่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์
1 พ.ค. 58
421
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2558
1 พ.ค. 58
462
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พะตง ขอเชิญชมคอนเสริ์ตเอกชัย ศรีวิชัย
1 พ.ค. 58
466
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย สอบราคาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปลายคลอง
1 พ.ค. 58
366
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ อปพร.และห้องเก็บของเทศบาลตำ
1 พ.ค. 58
527
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดคอนกรีตเสริมเหล็กหน้ามัสยิดนูรุล
1 พ.ค. 58
498
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พิจิตร การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2558
1 พ.ค. 58
460
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยชวาพร หมู
1 พ.ค. 58
514

»ข้อมูลทั้งหมด 35,510 รายการ