สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 59,469 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ ประกาศอบต.ตะเครียะ เรื่อง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยโดยไม่ปิดทำการ
10 ธ.ค. 59
283
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
9 ธ.ค. 59
342
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงเพชร * * *
9 ธ.ค. 59
282
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ
9 ธ.ค. 59
363
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ ตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน
9 ธ.ค. 59
363
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2(การประชุมกลุ่มย่อย1)โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจะนะ
9 ธ.ค. 59
322
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 10)
9 ธ.ค. 59
276
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 9)
9 ธ.ค. 59
267
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาทวีนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9 ธ.ค. 59
190
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลนาทวีนอก
9 ธ.ค. 59
175
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59
182
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์นครหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
9 ธ.ค. 59
191
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
9 ธ.ค. 59
185
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคูหาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙
9 ธ.ค. 59
182
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
9 ธ.ค. 59
185

»ข้อมูลทั้งหมด 59,469 รายการ