สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,042 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา
19 ก.พ. 60
253
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.สทิงพระ ประชุมสภา
19 ก.พ. 60
256
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทำนบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ทำนบ
18 ก.พ. 60
302
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
17 ก.พ. 60
429
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
17 ก.พ. 60
366
  ข่าวจาก facebook เทศบาลเมืองควนลัง งดและห้ามจุด หรือปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันใกล้ท่าอากาศยานหาดใหญ่
17 ก.พ. 60
340
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม ขอเชิญชมและร่วมเป็นกำลังใจในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ
17 ก.พ. 60
425
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ทอม ประชาสัมพันธ์ ร่าง พรบ.ให้ใช้ประมวกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
17 ก.พ. 60
393
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
17 ก.พ. 60
305
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นาหม่อม ประกาศ อบต.นาหม่อม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจ้างเช่าเหมารถบัสปรับอากาศสองชั้น
17 ก.พ. 60
318
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
17 ก.พ. 60
311
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งหมอ ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560
17 ก.พ. 60
203
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทรถเร่ หาบเร่ แผงลอย ล้อเลื่อน
17 ก.พ. 60
171
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง เจตจำนงสุจริตจังหวัดสงขลา
17 ก.พ. 60
158
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบเกาะสะบ้า หมู่ที่ 4
17 ก.พ. 60
147

»ข้อมูลทั้งหมด 61,042 รายการ