สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 71,594 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
15 ธ.ค. 60
145
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญชวนผู้เป็นเจ้าของ ผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดิน ป้าย ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระเงินค่าภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายในกำหนดเวลา ดังนี้
15 ธ.ค. 60
145
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 14 ธันวาคม 2560
15 ธ.ค. 60
145
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 14 ธันวาคม 2560
15 ธ.ค. 60
160
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 13 ธันวาคม 2560
15 ธ.ค. 60
142
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 13 ธันวาคม 2560
15 ธ.ค. 60
54
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร ประกาศการประกวด One Man One Show 2561
15 ธ.ค. 60
184
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศเปิดเผยราคากลางดครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยการปูทับผิวจราจร ถนนหน้าตลาด
15 ธ.ค. 60
184
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูทับผิวจราจรเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าตลาด
15 ธ.ค. 60
179
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบสองชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลตะเครียะ อำะภอระโนด จังหวัดสงขลา
15 ธ.ค. 60
189
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.กำแพงเพชร เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
15 ธ.ค. 60
195
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ราคากลางและขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านนาปรือ ตำบลคู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา (ส่วนที่ 2)
15 ธ.ค. 60
139
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คู ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู เรื่อง ราคากลางและขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านนาปรือ ตำบลคู ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.คู อ.จะนะ จ.สงขลา (ส่วนที่ 1)
15 ธ.ค. 60
118
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูเต่า เทศบาลตำบลคูเต่าเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณและร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
15 ธ.ค. 60
93
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก ความจุ 10 ลบ.ม. ที่ตั้ง ชุมชนต้นปีกนอก หมู่ที่ 6 ตำบลคูหา
15 ธ.ค. 60
102

»ข้อมูลทั้งหมด 71,594 รายการ