สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 69,126 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของเทศบาลเมืองคอหงส์ (จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดฯ)
20 ต.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายควนดินแดง หมู่ที่4
20 ต.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ประกาศเทศบาลตำบลพะตง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการกำหนดราคากลางโครงการจัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๔ ลูกบาศก์เมตร
20 ต.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านพุทธนิมิต หมู่ที่ 9
20 ต.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุชิง-คางเขียว ม.7 บ้านพรุชิง
20 ต.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เทพา เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมา
20 ต.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อชุดโคมไฟส่องสว่างและอุปกรณ์อื่นๆ ตามโครงการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทรน์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 6 รายการ
20 ต.ค. 60
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทำนบ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
20 ต.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศ เทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 ต.ค. 60
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยลึก ประกาศใใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
20 ต.ค. 60
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขุนตัดหวาย ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 ต.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
20 ต.ค. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ขอเรีนเชิญพสกนิกรประชาชนตำบลบ้านนา เข้าร่วมถวายความอาลับและถวายดอกไม้จันทร์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20 ต.ค. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
20 ต.ค. 60
54
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.เชิงแส ประกาศแจ้งกำหนดการงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ฯ
20 ต.ค. 60
9

»ข้อมูลทั้งหมด 69,126 รายการ