สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 79,410 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านโหนด ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561
25 พ.ค. 61
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านโหนด ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560
25 พ.ค. 61
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ่อแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
25 พ.ค. 61
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประกาศ ราคากลางจัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุดใหญ่ A.1
25 พ.ค. 61
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.คูเต่า ประกาศเทศบาลตำบลคูเต่า เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยกุโบร์ - เสาธง หมู่ที่ 5 ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
25 พ.ค. 61
12
  ข่าวจาก facebook ทม.เขารูปช้าง
24 พ.ค. 61
5
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
24 พ.ค. 61
7
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
24 พ.ค. 61
4
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน
24 พ.ค. 61
5
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ กรุณาเลี่ยงเส้นทางจราจร
24 พ.ค. 61
5
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ 24 พฤษภาคม 2561
24 พ.ค. 61
6
  ข่าวจาก facebook ทต.ควนเนียง วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายทวี ปาทะรัตน์ ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลควนเนียง
27 เม.ย. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งสัญญาณไฟจาจราจร บริเวณถนนรัถการตัดกับถนนอนุสรณ์อาจารย์ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ค. 61
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการสอนสองภาษาอนุบาลในฝัน โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)
24 พ.ค. 61
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ส่วนการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ค. 61
18

»ข้อมูลทั้งหมด 79,410 รายการ