สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,001 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร แข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีกับคณะผู้บริหาร พนักงาน
29 เม.ย. 59
32
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะตง จอ LED สี่แยกไฟแดงกำลังอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงระบบของผู้รับจ้าง สี แสงภาพอาจจะไม่เรียบร้อยเทศบาลตำบลพะตงขออภัยในความไม่สะดวก
29 เม.ย. 59
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.โคกม่วง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูทร หมู่ที่ 9 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
29 เม.ย. 59
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหมอศรี ประกาศตรวจรับงานจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแยน๊ะ-สามแยกควนแดง
29 เม.ย. 59
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ประกอบ กองช่าง ออกพื้นที่ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง)
29 เม.ย. 59
17
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างซ่อมสร้างผิวจราจร ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายบ้านควนเนียง
29 เม.ย. 59
13
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขประจำเขตเลือกตั้งที่ 2
29 เม.ย. 59
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านนา ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านนา สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
29 เม.ย. 59
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายห้วยหว้า-ควนเหรง หมู่ที่ 18 พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
29 เม.ย. 59
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ้านนา ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านนา เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559
29 เม.ย. 59
4
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.สิงหนคร เปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวนราคากลาง โครงการถมดินบริเวณที่ก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลเมืองสิงหนคร ๑ บ้านยางงาม
29 เม.ย. 59
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิกส์เทศบาลตำบลท่าช้าง ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือน มีนาคม 2559
29 เม.ย. 59
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การกำหนดราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (อาหารมุสลิม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
29 เม.ย. 59
73
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง สอบราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (อาหารมุสลิม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
29 เม.ย. 59
73
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง กำหนดราคากลางการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวัน (อาหารไทยพุทธ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง
29 เม.ย. 59
71

»ข้อมูลทั้งหมด 49,001 รายการ