สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 41,877 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ เทศบาลเมืองคอหงส์ เชิญทุกท่านร่วมถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 พ.ย. 58
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย ส่งสำเนาแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2559
27 พ.ย. 58
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหรัง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง โดยนายบำรุง พรหมเจริญ นายกองค์การบริการส่วนตำบลคลองหรังจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ สระน้ำข้างสนามกีฬาภูริวิจิตร ตำบลคลองหรัง โดยมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี
26 พ.ย. 58
77
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
26 พ.ย. 58
93
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงรมยาง บ้านยางทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
100
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเตาปูน-บ้านครูชื่น-ข้างวัดแหลมหาด บ้านแหลมหาด หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
107
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสั้ว บ้านไร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
99
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแหลมคูลา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
84
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม(นักบริหารการสังคม) ระดับ 6
26 พ.ย. 58
98
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
26 พ.ย. 58
42
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
26 พ.ย. 58
36
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา กำหนดการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
26 พ.ย. 58
39
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ราคากลางในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
26 พ.ย. 58
38
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ๋
26 พ.ย. 58
42
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558
26 พ.ย. 58
32

»ข้อมูลทั้งหมด 41,877 รายการ